loading

Blog

date31 ožu
2020
Fiskalizacija pratećih dokumenata i QR kod

Fiskalizacija pratećih dokumenata i QR kod

Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavila novu tehničku specifikaciju za korisnike fiskalizacije, a koja propisuje fiskalizaciju ponuda i narudžbi.
Fiskalizacija je nužna za svaki prethodno izdani dokument (ponuda, narudžba, predračun i sl) u slučaju kada je izvjesno da će se isporuka dogoditi ili je već u tijeku.  Svaki dokument koji ima podatke o isporuci, iznosima i mogućim načinima plaćanja i daje se kupcu na uvid prije izdavanja računa, bit će potrebno fiskalizirati i povezati s naknadno izdanim fiskalnim računom.

Ovjera dokumenta znači dodjelu jedinstvenog identifikatora računa kojeg obveznici fiskalizacije moraju ispisati prilikom ispisa tog dokumenta na samom dokumentu, također uz ispis zaštitnog koda izdavatelja računa. Isto tako se propisuje da je obveznik fiskalizacije dužan omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o pratećem dokumentu te omogućiti vezu za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom. Obveza stupa na snagu 1.  travnja 2020. godine i ista ne isključuje provođenje postupka fiskalizacije za one račune koji se naplaćuju sredstvima koja se smatraju prometom gotovine.


Obveza fiskalizacije za prateće dokumente postoji kada su ispunjeni sljedeći zakonom propisani uvjeti:
1. prateći dokument sadrži podatke o plaćanju (primjerice izraženu cijenu usluge ili proizvoda) i napomenu "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN"
2. isporuka proizvoda ili obavljanje usluge je započelo ili je sasvim izvjesno da će do toga doći.

Dakle, u predmetnom slučaju, ako obveznik fiskalizacije izdaje prateći dokument na kojem su navedeni podaci o plaćanju i napomena "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN", pri čemu isporuka proizvoda ili obavljanje usluge nije započelo ili nije sasvim izvjesno da će do toga doći, nije dužan provesti fiskalizaciju pratećeg dokumenta. U suprotnom, ako su ispunjena prethodno navedena dva uvjeta, obveznik fiskalizacije dužan je provoditi fiskalizaciju pratećeg dokumenta.

Porezna uprava je  najavila još jednu novinu koja stupa na snagu, od 1. siječnja 2021., a radi se o obveznoj primjeni QR koda na računu. Infokom  radi na pripremama i testiranjima implementacije QR koda u svoje poslovne programe, te nam je cilj da naši korisnici krenu s korištenjem novine barem dva mjeseca prije zakonskog roka za implementaciju QR koda. Obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koje se ne smatra prometom gotovine nisu dužni iskazati QR kod na računu. Prema trenutnom tekstu pravilnika, QR kod stvaraju obveznici fiskalizacije, a on mora sadržavati link na web servis Porezne uprave na kojoj se račun može provjeriti, JIR ili zaštitni kod, datum i vrijeme izdavanja računa te njegov ukupni iznos.

Prijavite se na naš newsletter