loading

Blog

date04 kol
2020
Otvaranje vlastitog računovodstvenog servisa

Otvaranje vlastitog računovodstvenog servisa

Svatko tko se bavi knjigovodstvom zna da se svake godine događaju brojne promjene uvjetovane od strane države. Fiskalna i porezna politika podložne su čestim promjenama pa se takvoj situaciji treba znati prilagoditi. Svatko tko je nekada radio za nekog drugog, maštao je o tome kako je to biti sam svoj „šef“. Ako se smatrate dovoljno ambicioznom osobom, te imate dovoljno znanja i iskustva, odvažite se i otvorite svoj vlastiti računovodstveni servis. Spremnost na učenje i stalno stjecanje novih znanja i vještina je glavna odlika koja će vaš računovodstveni servis razlikovati od ostalih servisa. U nastavku vam donosimo smjernice koje vam mogu olakšati otvaranje vašeg prvog računovodstvenog servisa.

 

Kvalitetan Plan poslovanja

Kao i kod svakog posla, i kod knjigovodstva je veoma bitno imati dobro osmišljenu ideju o tome kako ćete zapravo poslovati nakon otvaranja servisa. Uzmite malo vremena i procijenite koliki će Vam biti prihodi u jednom kvartalu, ili jednoj godini, i usporedite to s troškovima. Također je bitno osigurati dovoljno klijenata, pa samim tim i redovne prihode, kako biste mogli ispunjavati Vaše zakonske obaveze na vrijeme. Dobra ideja, popraćena dobrim periodom planiranja, i spremnošću da se taj plan provede su temelj dobrog poslovanja i uspješnog računovodstvenog servisa.

 

Dokumentacija za otvaranje tvrtke

Kada su u pitanju računovodstveni servisi ne postoji nikakva razlika po pitanju dokumentacije u odnosu na sve druge tvrtke. Društvu prvo morate odabrati ime.  HITRO.HR može za Vas provjeriti postoji li već društvo s istim ili sličnim imenom na stranici Sudskog registra. Zato je, pored odabranog imena društva preporučljivo pripremiti alternativna imena. Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Kod javnog bilježnika morate imati osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane). Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.HR ured (vidi uslugu e-Tvrtka). Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predajte u uredu HITRO.HR. Uplatnice za uplatu osnivačkog pologa i sudskih pristojbi dobit ćete u HITRO.HR uredu.

Nakon izvršenih uplata, HITRO.HR će kompletirati Vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem (e-Tvrtka) ili predati papirnu dokumentaciju ako nisu ispunjeni uvjeti za elektroničku predaju. Ako je dokumentacija koja je odaslana elektroničkim putem ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku od 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke. Međutim, u slučaju kada se na Trgovački sud predaje dokumentacija u papirnom obliku, rok za upis društva u sudski registar je 5 dana te se Rješenje o osnivanju društva i Potvrda o OIB-u od strane ureda HITRO.HR podiže u papirnatom obliku na Trgovačkom sudu.

U uredu HITRO.HR dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti).

HITRO.HR će automatski po preuzimanju Rješenja o osnivanju ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem, u roku od jednog radnog dana.

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR.

Otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova). Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO - e-Mirovinsko). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje isto je potrebno prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO - e-Zdravstveno). Društvo je potrebno prijaviti i u nadležnoj Poreznoj upravi.

 

Pouzdan Software

Za vođenje računovodstvenog servisa potreban vam je i kvalitetan program za vođenje poslovnih knjiga vaših klijenata. KORP programe odlikuje jednostavnost korištenja i pravovremena nadogradnja prema svim zakonskim izmjenama i propisima. Od samih početaka naši programi poštuju načelo jednog unosa i jednog knjiženja. KORP omogućuje vođenje neograničenog broja poduzetnika, istovremeni rad više korisnika, dislocirani rad na geografski različitim lokacijama, integraciju odjela ljudskih resursa, te maloprodaje. Za novoosnovane knjigovodstvene servise Infokom nudi posebnu ponudu koju možete zatražiti na linku.

 

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti je vrsta osiguranja koje postaje imperativ za tvrtke koje nude usko specijalizirane usluge. Sve je više profesija koje uključuju specifičnu vrstu usluge – savjetodavnu, konzultantsku, ekspertsku, analitičku ili procjeniteljsku. Ovakva vrsta usluge nosi znatno veću odgovornost prema klijentima, ali i veći teret za kompanije.  Pogrešna procjena, savjet koji nije donio željeni rezultat ili neka druga vrsta propusta, samo su neki od povoda za potencijalne tužbe i sporove, koji su učestala pojava u profesijama koje se temelje na ovim principima. I najmanja tužba za nemar može uništiti vaš posao ne samo kao financijski izdatak, već i u smislu izgubljene reputacije i povjerenja u okviru struke.

 

 Školovanje je cjeloživotni proces od kojeg nitko ne može pobjeći. Od kvalitetnog knjigovođe se traži da zna sve informacije i o stvarima koje ga možda privatno ne zanimaju, ali ako želite vaše klijente informirati o informacijama koje bi mogle biti od presudne važnosti za njihovo poslovanje, trebate u svakom trenutku pratiti sve relevantne informacije. Knjigovođa treba biti stručna osoba koja osim o knjigovodstvu i porezima, zna sve i o radnom pravu, zaštiti na radu, trgovini, carinama, trošarinama, sanitarnim uvjetima, tehničkim uvjetima, svakoj situaciji se morate prilagoditi i iz nje izvući maksimum.  Građenje poslovnih odnosa s klijentima dugotrajan je proces koji se temelji na uzajamnom velikom povjerenju. Za sam kraj Vam želimo da reći da Vaša budućnost ovisi o mnogo stvari, ali uglavnom o vama.

 

Prijavite se na naš newsletter