loading

Blog

date07 lis
2022
Povećanje neoporezivih primitaka u 2022. godini

Povećanje neoporezivih primitaka u 2022. godini

Vlada Republike Hrvatske je u Narodnim novinama 104/22 objavila zaključak prema kojemu se zadužuje ministar financija da donese Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak kojim će se povećati svote neoporezivih primitaka propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak.

Materijalna prava radnika nisu izravno uređena Zakonom o radu, nego se utvrđuju kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili samom odlukom i voljom poslodavca za isplatu.

Prema poreznom se propisu neka od materijalnih prava radnika pod određenim uvjetima mogu isplatiti neoporezivo. Ti porezni propisi nisu izvor radnikovih prava, već oni samo određuju u koje svrhe i do kojih svota se mogu isplatiti bez obveze obračuna i plaćanja poreza.

Prema izmjenama prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni pravilnika o porezu na dohodak neoporezivi primitci isplaćivat će se u sljedećim svotama:

  •     Prigodne nagrade(božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 5000 kn godišnje
  •     Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 10 000 kn godišnje
  •     Dar djetetu do 15 godina života do 1000 kn godišnje
  •     Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 3,00 kn po prijeđenom kilometru
  •     Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 7500 kn godišnje
  •     Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 6000 kn godišnje
  •     Dar u naravi 1000 kn godišnje

Dakle, imajući u vidu sve prethodno navedeno, pravo na povećanu neoporezivu isplatu propisanu nakon promjene Pravilnika radnici ne ostvaruju automatizmom, osim ako se pravo veže za visinu materijalnog prava propisanog poreznim propisima.

Ipak od svega najvažnija je svakako dobra volja poslodavca kako bi se radniku isplatili novo utvrđeni uvećani neoporezivi primitci.

Ukoliko želite primati obavijesti o zakonskim izmjenama u našim programima i promotivnim akcijama, pretplatite se na naš newsletter.