loading

Blog

date30 Aug
2022
Faze uvođenja eura u Republici Hrvatskoj

Faze uvođenja eura u Republici Hrvatskoj

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj objavljen je 20. svibnja 2022. u Narodnim novinama, broj 57/22, a stupio je na snagu 15. srpnja 2022. tj. prvog dana od dana objave Odluke Vijeća (EU) od 12. srpnja 2022. o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023.

Proces prelaska na euro će trajati 16 mjeseci te će se odvijati u tri faze:

  • Faza 1 -  počinje 5. rujna 2022. godine, a obuhvaća dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima gdje će kuna i dalje biti istaknuta kao glavna valuta do 1. siječnja 2023. godine
  • Faza 2 - počinje 1. siječnja 2023. godine, također obuhvaća dvojno iskazivanje valuta, ali će euro biti istaknut kao glavna valuta te se vrši kompletna konverzija s kune na euro
  • Faza 3 - počinje 1. siječnja 2024. godine, euro postaje glavna valuta u Republici Hrvatskoj

Korp programska rješenja su spremna za sve zakonske izmjene koje obuhvaćaju ove tri faze prelaska na euro. Sa sigurnošću Vam garantiramo ažurnost i točnost u ovom periodu konverzije.

Za dodatne informacije u vezi prelaska na euro posjetite sljedeću poveznicu:

Uvođenje Eura u Republiku Hrvatsku - tko, kada i kako će se odvijati cijeli proces?

Dočekajmo €uro zajedno!

Vaš Infokom

Ukoliko želite primati obavijesti o zakonskim izmjenama u našim programima i promotivnim akcijama, pretplatite se na naš newsletter.