loading

Blog

date01 Mar
2021
Nove oznake osobnih primanja

Nove oznake osobnih primanja

Danom 1. ožujka 2021. na snagu su stupile zadnje novele Ovršnog zakona. Objavljene su nove oznake osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja koje poslodavac mora primijeniti prilikom isplate plaća i neoporezivih primitaka radniku, te pri isplatama fizičkim osobama od strane drugih isplatitelja.

Ukoliko ste korisnik Infokomovog programa "Obračun plaća", a koristite stalne naknade te iste iskazujete odvojeno u zbirnom izvješću, ovim putem obaviještavamo Vas da nas kontaktirate zbog preinstalacije programa. Ukoliko ste korisnik "Obračuna plaća", a primijenjujete mjesečne naknade koje se prikazuju u zbirnom izvješću dovoljno je da ručno u matičnim podatcima upišete novi poziv na broj koji je na snazi od 1.3.2021.

U nastavku donosimo pregled novih šifri.

Tablica 1. Oznake vrsta osobnih primanja, ostalih i povremenih davanja (masnim slovima su označene nove oznake) u primjeni od 1. ožujka 2021. godine

Šifra

Vrste osobnih primanja

Primanje zaštićeno od ovrhe u cijelom iznosu

100

Osobno primanje isplaćeno u cijelosti

NE

110

Isplata dijela osobnog primanja – zaštićeni dio

DA

120

Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio

NE

130

Ugovor o djelu – zaštićeni dio

DA

140

Rad za vrijeme školovanja – zaštićeni dio

DA

150

Isplata dividende

NE

160

Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora

NE

170

Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta

NE

180

Najam

NE

190

Prijevoz – zaštićeni dio

DA

191

Topli obrok, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima

DA

200

Službeni put – zaštićeni dio

DA

210

Terenski dodatak, dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službena putovanja – zaštićeni dio

DA

220

Naknada za odvojeni život

NE

230

Naknada za bolovanje

DA

240

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

NE

250

Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima

DA

260

Regres, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima

DA

270

Božićnica, uskrsnica, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima

DA

280

Dječji dar – zaštićeni dio

DA

290

Stipendije, nagrade, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo

DA

300

Pomoć u slučaju stupanja u brak

NE

310

Pomoć u slučaju rođenja djeteta – zaštićeni dio

DA

320

Otpremnina

NE

330

Pomoć u slučaju smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika

DA

340

Naknada za bolovanje – zaštićeni dio

DA

350

Zakonsko uzdržavanje i naknada štete

DA

360

Primanja po osnovi socijalne skrbi

DA

361

Sindikalne socijalne potpore

DA

370

Naknada za nezaposlene

DA

380

Doplatak za djecu

DA

390

Naknada za rad osuđenika

DA

400

Rodiljne i roditeljske novčane potpore

DA

410

Sportske stipendije za sportaše s invaliditetom

DA

420

Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda

DA

430

Primanje po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja

DA

431

Primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju

DA

432

Potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada

DA

433

Novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom

DA

440

Primanja po osnovi odličja i priznanja

DA

441

Naknada za pričuvnike pozvane na izvršenje vojne obveze

DA

450

Uplate Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

DA

451

Pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima

DA

500

Krediti

NE

510

Uzdržavanje djeteta (alimentacija)

DA

600

Mirovina isplaćena u cijelosti

NE

610

Mirovina – nezaštićeni dio

NE

620

Mirovina – zaštićeni dio

DA

621

Nacionalna naknada za starije osobe

DA

630

Tjelesno oštećenje

DA

640

Potpore zbog invalidnosti – zaštićeni dio

DA

650

Doplatak za tuđu njegu i pomoć

DA

660

Isplata stambenog kredita

DA

690

Ostala primanja izuzeta od ovrhe

DA

699

Ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrhe

NE

Prijavite se na naš newsletter