loading

Blog

date26 Apr
2021
Završni račun za 2020tu godinu – Tko predaje, što predaje i kada?

Završni račun za 2020tu godinu – Tko predaje, što predaje i kada?

Vremensko razdoblje predaje godišnjih financijskih izvještaja stresan je period za sve poduzetnike, a zakonski rok njegove predaje sve je bliže. Iako je prijašnjih godina rok za dostavu obrazaca bio do 30. travnja, iznimno prethodne i tekuće godine zbog okolnosti izazvanih pandemijom COVID - 19 Ministarstvo financija produžuje rok dostave obrazaca u svrhu statističkih i drugih potreba do 30. lipnja 2021. godine, dok je rok za dostavu obrazaca u svrhu javne objave 8 mjeseci od isteka poslovne godine, odnosno ukoliko je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini tada je rok dostave izvještaja do 31.08.2021.

Često se zbog nedovoljno informacija i nejasnoća postavlja pitanje „Tko su obveznici sastavljanja financijskih izvještaja?“ – prema Zakonu o računovodstvu obveznici se dijele u dvije skupine – obveznici javne objave i obveznici za statistiku. Godišnje financijske izvještaje u svrhu statističke i javne objave na FINA-u predaju sljedeće vrste poslovnih subjekata: trgovačka društva (d.o.o., d.d., j.d.o.o., j.t.d., k.d., GIU), trgovac pojedinac i inozemni osnivač, dok samo za statističke potrebe godišnja financijska izvješća predaju ustanove – obveznici poreza na dobitak, zajednice ustanova, zadruge, obrtnici obveznici poreza na dobitak, slobodna zanimanja koja su obveznici poreza na dobitak, obiteljska gospodarstva – obveznici poreza na dobitak, druge osobe za koje je upis propisan zakonom i ostali nespomenuti obveznici poreza na dobitak.

Financijska agencija nema jednake zahtjeve predaje GFI-a za sve poduzetnike, opseg slanja godišnjih financijskih izvješća ovisi o veličini poduzetnika (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnik) koji se određuje na temelju podataka financijskih izvješća prethodne godine. Prema Zakonu o računovodstvu veličinu poduzetnika diktiraju 3 elementa – ukupna aktiva, prihodi i prosječan broj zaposlenika u godini.

Tablica 1. Poduzetnici prema veličini

Elementi

Mikro poduzetnici*

Mali poduzetnici**

Srednji poduzetnici***

Veliki poduzetnici****

Ukupna aktiva

2.600.000,00 kn

30.000.000,00 kn

150.000.000,00 kn

150.000.000,00 kn

Prihodi

5.200.000,00 kn

60.000.000,00 kn

300.000.000,00 kn

300.000.000,00 kn

Prosječan broj zaposlenika

10

50

250

250

* Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze granične pokazatelje u 2 od 3 uvjeta

**Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro i ne prelaze granične pokazatelje u 2 od 3 uvjeta

*** Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali i ne prelaze granične pokazatelje u 2 od 3 uvjeta

**** Veliki poduzetnici su oni koji prelaze granične pokazatelje u najmanje 2 od 3 uvjeta

Izvor: Zakon o računovodstvu https://www.zakon.hr/z/118/Zakon-o-ra%C4%8Dunovodstvu

Sukladno tome, veliki poduzetnici obvezni su FINI dostaviti 7 financijskih izvještaja: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o ostalom sveobuhvatnom dobitku, izvješće o novčanim tijekovima, izvješće o promjenama kapitala, bilješke uz financijska izvješća te godišnje izvješće. Srednji poduzetnici, a obveznici primjene Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja moraju sastaviti bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama kapitala, bilješke uz financijska izvješća i godišnje izvješće. Mikro i mali poduzetnici obvezni su sastaviti samo bilancu, račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijska izvješća.

Naš knjigovodstveni program KORP omogućuje poduzetnicima sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala itd.) na jednostavan, brz, pregledan način i prema HSFI-ima, MSFI-ima, a sve njegove dodatne karakteristike, mogućnosti i kvalitete otkrijte klikom na sljedeći link i preuzimanjem demo knjigovodstvenog programa KORP. Ukoliko ne pronalazite odgovor na Vaše pitanje, kontaktirati nas možete putem web formulara ili pozivom na jedan od navedenih kontakt brojeva u rubrici kontakt.

Prijavite se na naš newsletter