loading

Blog

date19 tra
2022
Poslovanje turističkih agencija

Poslovanje turističkih agencija

Djelatnost turističkih agencija sastoji se u organiziranju i sklapanju ugovora o prijevozu, ugovora vezanih uz boravak turista u određenom mjestu, te pružanju drugih usluga svojim klijentima i sudionicima turističkog prometa, a sve u svrhu zadovoljenja potreba turističkih i drugih potrošača na putovanjima. Cjelovitija podjela zadataka turističkih agencija može se sistematizirati ovako:

 • usluge s područja prijevoza putnika, od prodaje svih vrsta karata za sve vrste prometnih sredstava (u kopnenome: cestovnom i željezničkom; zračnom i vodenom prometa), prijevoza vlastitim prometnim sredstvima, do iznajmljivanja vozila i plovila
 • usluge s područja ugostiteljstva: u objektima za smještaj (na brodu ili u hotelu)
 • usluge s područja raznolikih turističkih aranžmana, kod kojih agencija formira vlastiti proizvod, nudeći potencijalnom korisniku zajednički niz usluga u paketu
 • ostale, komplementarne ili dopunske usluge, poput prodaje karata za različite priredbe, manifestacije,kod kružnih putovanja razgledavanje grada i ponuda dnevnih izleta prodaja trgovačke robe i suvenira, mjenjačkih poslova, posredovanje u pribavljanju viza i putovnica.

Zakonom o pružanju usluga u turizmu definirane su usluge koje turistička može pružati, a te usluge mogu se pružati na nekoliko načina:

 1. U svoje ime i za svoj račun
 2. U svoje ime, a za tuđi račun
 3. U tuđe ime i za tuđi račun

Ukoliko turistička agencija posluje u svoje ime i za svoj račun ona tada koristi svoje izvore odnosno resurse i snosi sve rizike popunjavanja kapaciteta odnosno prodaje svojih usluga. U slučajevima kada turistička agencija radi za tuđi račun, bilo to u svoje ili tuđe ime, rizik popunjavanja kapaciteta ne snosi turistička agencija već pružatelj usluge. Kada turistička agencija posluje u svoje ime, a za tuđi račun to znači da se agencija na tržištu predstavlja u svoje ime, ali koristi usluge drugih poreznih obveznika. Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u takvim situacijama je turistička agencija dužna primjenjivati posebni postupak oporezivanja. Kada turistička agencija posluje u tuđe ime i za tuđi račun, tada ona nastupa kao posrednik za što izdaje račun za svoju uslugu posredovanja.

PRIZNAVANJE PRIHODA TURISTIČKIH AGENCIJA

Prema HSFI, formiranje prihoda s naslova pružanja usluga, u slučaju da se transakcija i poslovni događaji mogu pouzdano procijeniti, poduzetnik prihod priznaje prema stupnju dovršenosti transakcije i događaja do datuma bilance. Ishod transakcije i događaja može se pouzdano procijeniti u slučaju kada su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:
• iznos prihoda može se pouzdano izmjeriti
• vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom i poslovnim događajem pritjecati kod poduzetnika
• stupanj dovršenosti transakcija može se pouzdano izmjeriti
• nastali troškovi transakcije i poslovnih događaja kao i troškovi dovršavanja događaja i transakcije mogu se pouzdano izmjeriti

Kada je riječ o računovodstvenom evidentiranju, ključno je napomenuti da prihodi uključuju samo primljene bruto priljeve ekonomskih koristi i potraživanja subjekta za njegov račun, isključujući iznose naplaćene u ime trećih strana. Temeljem navedenoga, u zastupničkom odnosu odnosno u poslovanju za tuđi račun, bruto priljevi ekonomskih koristi obuhvaćaju iznose koji su naplaćeni i ne rezultiraju povećanjem kapitala subjekta. Ti naplaćeni iznosi za tuđi račun slijedom navedenoga nisu prihodi. Umjesto toga prihod je iznos razlike u cijeni.

Ovisno o načinu poslovanja agencije ovisi priznavanje prihoda u poslovnim knjigama:

 • poslovanje u svoje ime i za svoj račun --> prihodi se evidentiraju u bruto iznosu
 • poslovanje u svoje ime, a za tuđi račun --> prihodi se evidentiraju u neto iznosu kao razlika u cijeni
 • poslovanje u tuđe ime i za tuđi račun --> prihodi se evidentiraju u iznosu naknade za posredovanje odnosno provizije.

"Agencija.NET" je modularno softwersko rješenje namijenjeno agencijama orijentiranim na "Incoming turizam". Ukoliko vršite tuzemni booking smještaja (hoteli i privatni smještaj) za Vaše partnere (agencije) ili direktno za goste, organizirate transfere i izlete, pružate dodatne usluge poput prijave gostiju, prodaje suvenira isl. Agencija.NET Vam omogućava da značajno olakšate i modernizirate poslovanje.

Opće karakteristike programa Agencija.NET su:

 • Formiranje i ispis ponuda, računa u ''svoje ime i za svoj račun'', ''u ime i za račun partnera'', "posebni postupak oporezivanja", računi za akontacije, računi za proviziju, voucheri, obračuni...
 • Računi za smještaj, izlete, transfere ili bilo kakvu uslugu Fiskalizacija
 • Business to Business i Business to Customer način rada
 • Automatizirano formiranje tečajne liste
 • Mogućnost slanja najava i upita direktno iz programa na mail Automatizirano slanje prijave gostiju turističkoj zajednici i MUP-u Jedinstvena baza napomena sa mogućnošću grupiranja
 • Brzo formiranje cjenika za selektirane partnere prema nabavnoj cijeni Sigurnost podataka (svakodnevni automatizirani backup podataka)
 • Pregled po iznajmljivačima/partnerima te periodični ispis obračuna i računa za proviziju
 • Rekapitulacije računa i prometa po raznim kriterijima i razna statistička izvješća.
 • itd.
Prijavite se na naš newsletter